Czy zaciągnąć kredyt w walucie obcej?

Kredyt hipoteczny walutowy jest kredytem, który banki rozliczają w obcej walucie. Zazwyczaj jest to dolar amerykański, euro czy frank szwajcarski. Na rynku mamy do czynienia z dwoma typami kredytów walutowych: rzeczywisty i denominowany. Kredyt walutowy rzeczywisty jest przyznawany i spłacany w obcej walucie. Kredyt denominowany natomiast jest przyznawany w walucie obcej, ale jest ona traktowana jedynie jako punkt odniesienia. Transze kredytu wypłacane kredytobiorcy oraz raty są przeliczane na złotówki według kursu obowiązującego w danym dniu.

Zaletą takiego kredytu jest niższe oprocentowanie w stosunku do kredytu przyznawanego w złotówkach. Obecnie jest to około 3%. Niższa stawka wynika z niepolskiej stopy bankowej, która jest niższa od warszawskiej stopy WIBOR o kilka punktów procentowych. W związku z tym miesięczne raty są niższe od rat kredytów złotówkowych. Tak samo sytuacja wygląda w kwestii ogólnego zadłużenia. Kolejnym plusem kredytów walutowych jest możliwość jego przewalutowania. Należy to zrobić w odpowiednim momencie, po przeanalizowaniu opłacalności takiej operacji.

Należy jednak mieć na uwadze, że z kredytem walutowym wiąże się też określone ryzyko. Najistotniejszą wadą kredytu walutowego jest zależność jego raty od aktualnego kursu walutowego i jej wahań. Aby uniknąć niechcianego ryzyka korzysta się z opcji jego przewalutowania. Wówczas, gdy waluta, w której zaciągnęliśmy kredyt, idzie w górę, możemy bronić się poprzez zamianę waluty na złote. W umowie może widnieć zapis, że możemy robić to dowolna ilość razy w trakcie jej trwania. Często bywa tak, że przewalutowanie ze złotych na obca walutę będzie dla nas bardzo korzystne.

Kolejnym problemem jest kwestia spreadu – od kilku do kilkunastu procent kredytu w skali roku. Spread jest to różnica między ceną kupna i sprzedaży. Bank wypłaca kredyt walutowy po jego własnym kursie (jest to kurs wyższy, taki, po jakim bank skupuje walutę od klientów). Kredyt spłacamy jednak po ustalonym przez bank, niższym kursie sprzedaży. W związku z tym bank zarabia na tych różnicach kursowych.

Należy więc rozsądnie zastanowić się nad wszystkimi plusami i minusami takiego kredytu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *