Formalności chwilówkowe

Tzw. „chwilówka”  to krótkoterminowa pożyczka stosunkowo niewielkiej kwoty pieniężnej (1-2 tys. zł), zazwyczaj na 15-45 dni. Jest udzielana przez podmioty pozabankowe.

Chwilówka wydaje się być bezproblemowym, niedrogim i szybkim sposobem pozyskania pieniędzy. Może się jednak okazać, że pozornie korzystna oferta takiej pożyczki stanie się dla nas bardzo kosztowną opcją pozyskania kapitału. Warto więc dokładnie przestudiować umowę udzielana takiej pożyczki, aby nie stała się ona dotkliwym i wieloletnim obciążeniem naszego budżetu.

Przed zawarciem umowy z konkretnym podmiotem należy dokładnie dowiedzieć się z kim ją zawieramy – nazwa oraz siedziba podmiotu. Warto również zasięgnąć opinii na jej temat wśród innych klientów.

Kolejnym krokiem jest dokładne zapoznanie się z umową oraz wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną całość. Powinniśmy skupić się na poniższych elementach:

  • całkowita kwota pożyczki
  • sposób jej wypłaty
  • czas umowy
  • sposób spłaty
  • termin spłaty
  • rzeczywista roczna stopa oprocentowania
  • całkowita kwota do spłaty

Umowę podpisujemy jedynie w przypadku, gdy wszystkie powyższe kwestie są dla nas jasne.

Ważne jest abyśmy spłacali nasze zobowiązania w terminie, gdyż niewywiązywanie się z terminów

będzie skutkowało naliczaniem odpowiednio wyższych płatności. Podmioty udzielające takich pożyczek również pobierają opłaty za koszty monitów oraz przypomnień.

Pożyczkodawcy również zabezpieczają spłatę poprzez podpisanie przez pożyczkodawcę weksla in blanco. Często kwota na takim wekslu przewyższa faktyczną kwotę pożyczki i odsetek, ponieważ zawiera również wszystkie inne opłaty dodatkowe. Taki weksel znacznie ułatwia pożyczkodawcy dochodzenie swych roszczeń przed sądem.

Należy pamiętać, że mamy prawo od odstąpienia od każdej umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. W tym celu listem poleconym wysyłamy pożyczkodawcy takie oświadczenie. Jesteśmy wówczas zobowiązani do zwrócenia całkowitej kwoty kredytu w ciągu 30 dni od złożenia oświadczenia.  Pożyczkodawca zwraca wówczas pożyczkobiorcy wszystkie koszty związane z udzieleniem kredytu, za wyjątkiem odsetek za okres korzystania z pożyczki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *